Terima kasih kami ucapkan kepada SIB “Sekolah Indonesia Bangkok” , atas kepercayaannya kepada kami untuk mendesain buku graduation atau buku tahunan sekolah untuk periode 2020.

Selamat atas kelulusan sekolahnya yaa .. semoga kelak menjadi penerus bangsa terbaik

WhatsApp chat